Hrad Loket je majestátní stavbou nad Ohří

Nad řekami se v České republice tyčí bezpočet nejrůznějších hradů. Jedním z nich je třeba Státní hrad a zámek Český Krumlov. Pokud bychom v tomto směru vzali v potaz skutečně ryzí hradební stavbu, pak to bude mimo jiné hrad Loket. Ten majestátně stojí nad řekou Ohří v oblasti známé jako Slavkovský les.

  • Jde o goticko-románský hrad.
  • Založen byl ve 13. století.
  • Postaven je z kamene.
  • Stavebníkem byl Václav I.
  • Současným majitelem je město Loket.

Hrad Loket a jeho vývoj

Výstavba tohoto hradu započala ve 13. století. Ještě předtím na tomto místě stálo slovanské hradiště. Hrad byl během husitských válek několikrát dobýván, avšak bez úspěchu. Hrad Loket měl několik majitelů, mezi nimiž byli také Přemyslovci. V roce 1648 byl hrad dobyt Švédy. Jeho obnovy se mu dostalo v roce 1751.

Mezi slavná jména spojená s hradem patří Půta z Ilburka, Ferdinand I. Habsburský, Jiří Popel z Lobkovic, rytíř Globnara a jiní.

Martin P., Praha, historik.

Postupný vývoj hradu Loket

Hrad Loket prošel různými přestavbami a obnovami, které začaly ještě za dob Václava I. Další stavební úpravy na hradě prováděl Jan Lucemburský. Vedle hradu bylo opevněno také přilehlé město. Po rozsáhlém požáru v roce 1473 přišlo na přetřes následné budování v podobě nezbytných oprav. O ně se postarali tři Šlikové.

V rámci druhé výraznější přestavby se rozšířil gotická hrad Loket. Zároveň přibyly ostatní objekty v podobě těch hospodářských. V této době vznikly i nejrůznější fresky a sálové prostory. V letech 1792 až 1948 byla část hradu využívána jako vězení. Počátek 19. století byl mimo jiné spojen i s rozebíráním některých částí hradu, které byly označeny za neopravitelné. Pro zajímavost ještě uvedeme, že hrad stojí ve výšce 427 metrů nad mořem.

Přijeďte obdivovat krásy tohoto starého hradu.

Hrad Loket a meteorit

Hrad Loket ukrývá také cenný meteorit, respektive jeho kus. Ten na nádvoří dopadl v roce 1422. Nyní je k vidění pouze jeho část. Velký kus byl přesunut do Přírodovědného muzea ve Vídni, ostatní kousky do Sokolského muzea a Národního muzea v Praze. To je jedna z dalších zajímavostí, které Vás tu čekají.

Hrad Loket má vysokou návštěvnost

Tento hrad má návštěvníkům jistě hodně do nabídnout. Dokazují to jednotlivé části od markrabství až po křídlo při věži. Zároveň se tu nachází spousta zajímavých expozic s vystavenými dobovými předměty a dokumenty. Všechno tohle má vliv na stále vysokou návštěvnost. Ta je v porovnání s jinými hrady v Česku velice úctyhodná. Níže jsou pro příklad uvedena historická data.

RokPočet návštěvníků
2015105 372
2016132 898
2017150 213
2018149 261
Loket navštíví během roku spoustu návštěvníků.

Návštěvnost hradu Loket bezpochyby zvyšují i pravidelně pořádané akce, které se samozřejmě odehrávají v historickém duchu. Příjemná je také možnost naplánování si nezapomenutelného svatebního dne na hradě. Je tu totiž řada míst, kde jsou originální svatební obřady realizovány.

Poznejte hrad a všechny jeho krásy

Když se vydáte na hrad Loket, zjistíte známé loketní tajemství a můžete spojit prohlídku s příjemnou návštěvou města. Jestliže chcete vědět, čím vším Vás tento goticko-románský hrad oslní, začtěte se do otázek a odpovědí níže. Ty se mohou stát přínosným tipem pro sestavování Vašeho cestovatelského itineráře.

Jaké části hradu jsou k vidění?

Vedle markrabství je to věž, vězení, rotunda, východní křídlo, hejtmanství a křídlo při věži.

Jak vysoká je dominantní věž hradu?

Tato věž dosahuje výšky 26 metrů a nabízí jedinečný výhled na široké okolí. Právě v této věži se nachází unikátní středověký záchod a zbytky obytné místnosti.

Z jaké doby pochází hradní rotunda?

Hradní rotunda jinak označovaná jako Capella Castri je z 12. století. V dřívějších dobách tvořila samostatnou stavbu. Zasvěcena je sv. Anežce. Její průměr 3,6 metrů z ní dělá nejmenší rotundu na světě.

Jaké akce jsou na hradě pořádány?

Jsou to nejrůznější divadelní představení a koncerty. Stát se můžete součástí akcí v podobě rytířských slavností, vánočních trhů a vinobraní.

Jaké hradní expozice jsou k vidění?

Hrad Loket ukrývá zajímavé loketní sbírky umístěné v markrabství. Dále jsou to zbraně, gotické nástěnné malby, porcelán a historické dokumenty.