Tajemství faraonů: Objevte kouzlo egyptských památek

Egyptské Památky

Pyramidy v Gíze

Jsou ikonou starověkého Egypta a jedním z nejúchvatnějších divů světa. Pyramidy v Gíze, stojící na okraji Káhiry, nás dodnes udivují svou monumentální krásou a stavitelskou genialitou. Tyto kolosální stavby sloužily jako hrobky faraonů a jsou důkazem neuvěřitelné síly, organizace a technické vyspělosti starověké egyptské civilizace.

Největší z nich, Chufuova pyramida, je jediným dochovaným divem starověkého světa. Původně dosahovala výšky 146 metrů a byla postavena z více než 2 milionů kamenných bloků. Uvnitř se nachází labyrint chodeb a komor, včetně Královské komory s žulovým sarkofágem. Vedle Chufuovy pyramidy stojí Rachefova a Menkaureova pyramida, které doplňují panorama gízské plošiny.

Nedaleko pyramid bdí nad nekropolí majestátní Sfinga, záhadná socha s tělem lva a hlavou faraona. Její přesný účel a symbolika jsou dodnes předmětem debat, ale její krása a tajemnost uchvacují návštěvníky z celého světa.

Prohlídka pyramid v Gíze je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem těchto monumentálních staveb, dotýkání se kamenných bloků starých tisíce let a vstřebávání atmosféry dávné historie je něco, co ve vás zanechá hluboký dojem.

Sfinga

---

Sfinga v Gíze je jednou z nejznámějších a nejzáhadnějších památek starověkého Egypta. Tato kolosální socha s tělem lva a hlavou člověka se tyčí nad pískem Gízské plošiny a po tisíciletí fascinuje cestovatele i učence. Sfinga, s délkou přes 70 metrů a výškou 20 metrů, je vytesána z jednoho bloku vápence a je považována za největší monolitickou sochu na světě.

Přesný účel a symbolika Sfingy zůstávají dodnes předmětem debat. Všeobecně se má za to, že Sfinga ztělesňuje faraona Khafreho, stavitele druhé pyramidy v Gíze. Lví tělo symbolizuje sílu a moc, zatímco lidská hlava představuje inteligenci a božský původ faraona. Sfinga byla pravděpodobně součástí rozsáhlého zádušního komplexu faraona Khafreho a sloužila jako ochránce jeho pyramidy a duše.

V průběhu staletí byla Sfinga vystavena zubu času a erozi. Její nos, o kterém se traduje, že byl zničen Napoleonovými vojáky, ve skutečnosti zmizel již dávno předtím, pravděpodobně vlivem eroze a vandalství. V 19. století byla Sfinga částečně vykopána z písku a od té doby probíhají restaurátorské práce na její záchranu.

Sfinga v Gíze je nejen ikonou starověkého Egypta, ale i symbolem tajemství a věčnosti. Její záhadný úsměv a majestátní vzhled i nadále inspirují představivost lidí po celém světě a zvou k hlubšímu zamyšlení nad dědictvím minulosti.

Údolí králů

Údolí králů, skryté v srdci Thébské nekropole poblíž Luxoru, je magickým místem opředeným tajemstvím a historií. Představte si vyprahlou krajinu, kde se z písečných dun tyčí mohutné skalní útesy. Právě tady, v útrobách těchto skal, se ukrývají hrobky faraonů Nové říše, období zlatého věku starověkého Egypta.

Zapomenuté na staletí, Údolí králů znovu objevili evropští cestovatelé a archeologové na počátku 19. století. Od té doby se stalo jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť na světě. Zatímco pyramidy sloužily jako monumentální hrobky faraonů Staré říše, panovníci Nové říše zvolili pro svůj věčný odpočinek skrytější místo. Věřili, že hluboko v nitru skal, pod ochranou bohyně Meretseger, ochránkyně Théb, budou jejich duše v bezpečí.

Vstup do Údolí králů je jako cesta časem. Procházíte se mezi skalními stěnami zdobenými reliéfy a hieroglyfy, které vyprávějí příběhy o životě a smrti faraonů. Každá hrobka je jedinečná a odráží osobnost a vládu svého majitele. Nejznámější je bezesporu hrobka faraona Tutanchamona, objevená Howardem Carterem v roce 1922. I když se jedná o poměrně malou hrobku, nález nedotčeného pohřebního inventáře, včetně slavné zlaté masky, způsobil světovou senzaci a dodnes fascinuje miliony lidí po celém světě.

Mezi další významné hrobky patří hrobka faraona Setiho I., zdobená nádhernými reliéfy a malbami, a hrobka Ramesse VI., která je pro veřejnost přístupná a nabízí fascinující pohled do světa starověkých Egypťanů.

Návštěva Údolí králů je nezapomenutelným zážitkem, který vám umožní nahlédnout do fascinujícího světa starověkého Egypta a jeho kultury.

Chrám v Karnaku

Je to jeden z nejrozsáhlejších chrámových komplexů na světě, rozkládající se na ploše přes 100 hektarů. Nachází se na východním břehu Nilu poblíž dnešního Luxoru a byl budován a rozšiřován po dobu více než 2000 let. Karnak nebyl jen náboženským centrem, ale také důležitým politickým a ekonomickým centrem starověkého Egypta.

Vstup do chrámu tvoří majestátní alej sfing s beraní hlavou, která vede k prvnímu pylonu. Za ním se otevírá Velké nádvoří, obklopené sloupořadím a sochami faraonů. Dominantou celého komplexu je Velká sloupová síň, která je považována za jeden z nejúchvatnějších příkladů staroegyptské architektury. Její 134 mohutných sloupů, zdobených reliéfy a hieroglyfy, dosahuje výšky až 24 metrů.

Kromě Velké sloupové síně se v Karnaku nachází řada dalších chrámů, kaplí a posvátných jezer. Mezi nejvýznamnější patří chrám boha Amona-Rea, chrám bohyně Mut a chrám boha Chonse. Každý z těchto chrámů byl zasvěcen jinému božstvu a měl svůj vlastní architektonický styl a výzdobu.

Prohlídka chrámu v Karnaku je nezapomenutelným zážitkem, který vám umožní nahlédnout do fascinujícího světa starověkého Egypta. Jeho monumentální stavby, impozantní sochy a detailní reliéfy vás zaručeně ohromí.

Abu Simbel

Abu Simbel je jedním z nejúchvatnějších chrámových komplexů v Egyptě a patří k nejvýznamnějším památkám starověkého světa. Nechal ho vybudovat faraon Ramses II. v 13. století př. n. l. jako monumentální oslavu sebe sama a své milované manželky Nefertari. Chrámy byly vytesány do skalní stěny nad západním břehem Nilu a jejich monumentální rozměry a propracované reliéfy berou dech dodnes.

Hlavní chrám je zasvěcený bohům Amonovi, Re-Harachteovi a Ptahovi a samozřejmě samotnému Ramsesovi II., který je zde zobrazován jako bůh. Fasádu zdobí čtyři kolosální sochy Ramsese, z nichž každá měří přes 20 metrů. Uvnitř chrámu se nachází labyrint chodeb a síní s reliéfy zobrazujícími scény z faraonova života a bitev, které vedl.

Menší z chrámů je zasvěcený bohyni Hathor a královně Nefertari, což je v historii starověkého Egypta ojedinělé. Fasáda tohoto chrámu je zdobena šesti sochami, z nichž dvě zobrazují Ramsese II. a čtyři Nefertari. I interiér tohoto chrámu je bohatě zdobený reliéfy, které vyprávějí o kráse a půvabu královny.

V 60. letech 20. století hrozilo chrámům v Abu Simbelu zničení v důsledku stavby Asuánské přehrady. Díky mezinárodnímu úsilí a projektu UNESCO byly chrámy rozebrány na tisíce bloků, přeneseny na nové místo o 65 metrů výše a znovu sestaveny. Tato unikátní operace je považována za jeden z největších úspěchů moderní archeologie a památkové péče.

Dnes patří Abu Simbel k nejnavštěvovanějším turistickým atrakcím v Egyptě. Návštěvníci z celého světa sem přijíždějí obdivovat monumentální architekturu, mistrovskou práci staroegyptských umělců a fascinující historii tohoto místa.

Alexandrijská knihovna

Alexandrijská knihovna, jeden ze sedmi divů starověkého světa, už bohužel neexistuje. Její zkáza je zahalena tajemstvím a dodnes se spekuluje o tom, co ji způsobilo. Víme jen, že tato ohromná knihovna, která po staletí shromažďovala svitky s vědomostmi celého tehdejšího světa, zanikla v plamenech.

I když z původní knihovny nezbylo nic než legendy, Alexandrie na svou historii nezapomněla. V roce 2002 byla otevřena Bibliotheca Alexandrina, moderní architektonický skvost, který má symbolizovat obnovu ducha starověké knihovny. Tato nová knihovna se pyšní rozsáhlými sbírkami knih, muzeem, planetáriem a kulturním centrem.

Návštěva Alexandrie a Bibliotheca Alexandrina je tak fascinující cestou do minulosti i současnosti. I když už nemůžeme obdivovat krásu původní Alexandrijské knihovny, můžeme alespoň vdechnout atmosféru vědění a poznání v jejím moderním nástupci.

Koptské památky

Koptské památky představují fascinující kapitolu v bohaté historii Egypta, která propojuje starověké faraonské tradice s křesťanstvím. Koptové, egyptští křesťané, si během staletí vybudovali vlastní specifickou kulturu a umění, které se odráží v jejich architektuře, malířství a literatuře.

Mezi nejvýznamnější koptské památky patří kláštery roztroušené po celé zemi. Tyto oázy klidu a spirituality lákají poutníky i turisty svou jedinečnou atmosférou a krásou. Klášter svatého Antonína, založený ve 4. století, je považován za nejstarší křesťanský klášter na světě. Jeho mohutné hradby ukrývají kostely, kaple a cely mnichů, zdobené nádhernými freskami. Dalším významným klášterem je Klášter svatého Pavla, který se nachází v odlehlé oblasti Východní pouště.

Kromě klášterů se koptské památky nacházejí i v rušných městech. V Káhiře, v koptské čtvrti, se nachází kostel svatého Sergiua a Bakcha, kde se podle legendy ukrývala Svatá rodina během svého útěku do Egypta. Kostel svaté Panny Marie (známý jako "Závěsný kostel") je další koptskou perlou Káhiry. Postavený na starobylé římské pevnosti, nabízí úchvatný výhled na město.

Koptské umění je proslulé svými ikonami, nástěnnými malbami a iluminovanými rukopisy. Ikony, zobrazující svaté postavy s velkýma očima a vážným výrazem, jsou charakteristické svou prostotou a duchovností. Nástěnné malby v koptských kostelech a klášterech vyprávějí biblické příběhy a životy svatých.

Koptské památky v Egyptě nejsou jen němými svědky minulosti, ale i živoucími centry koptské komunity. Během bohoslužeb a náboženských svátků se kostely a kláštery naplňují zpěvem a modlitbami, které návštěvníkům zprostředkovávají autentický zážitek z koptské kultury a spirituality.

Potápění v Rudém moři

Rudé moře je pro potápěče doslova splněným snem. Jeho teplé, křišťálově čisté vody skrývají neuvěřitelnou škálu mořského života a korálových útesů, které berou dech. Ale věděli jste, že krása Rudého moře sahá daleko za jeho podmořský svět? Při potápění se můžete setkat s pozůstatky starověké civilizace, která kdysi vzkvétala na březích Nilu.

Představte si, že se potápíte mezi vraky lodí, které se potopily před staletími, naložené poklady a artefakty z dob faraonů. Tyto podmořské muzea nabízejí fascinující pohled do minulosti a umožňují vám dotknout se historie doslova na dosah ruky. Některé vraky jsou přístupné i pro rekreační potápěče, zatímco jiné, hlubší a náročnější, čekají na zkušenější průzkumníky.

A co takhle potápění v blízkosti starověkých přístavů, jako byl Berenike? Kdysi rušné centrum obchodu, dnes potopené pod hladinou moře, kde můžete obdivovat zbytky doků, skladů a domů. Propojení starověké historie s krásou podmořského světa dělá z potápění v Rudém moři nezapomenutelný zážitek.

Publikováno: 19. 06. 2024

Kategorie: cestování

Autor: PavelPetr

Tagy: egyptské památky | památky v egyptě